Compliment of klacht indienen

 

Compliment of idee over onze dienstverlening

Een compliment of idee over hoe wij onze overige dienstverlening kunnen verbeteren, kun je mondeling aan de LOEF-medewerker, via onze ideeënbus/complimentenformulier of gewoon via info@onderzoek-fmo.nl laten weten. Wij zorgen dat jouw compliment bij de juiste medewerker komt en bekijken wat wij met jouw idee kunnen doen.

 

Klacht over onze dienstverlening

Je kunt je klacht over onze dienstverlening indienen met het algemene klachtenformulier, via e-mail: info@onderzoek-fmo.nl of met een brief aan:

Landelijk Onderzoeks- en Expertisebureau FMO (LOEF)
T.a.v. de klachtenfunctionaris
Veldweg 7
8051NL Hattem

Om je klacht te kunnen behandelen hebben wij je naam en adres nodig. We willen ook een omschrijving van het gedrag en/of de handeling waarover de klacht gaat. Geef als het kan ook de datum waarop de klacht is ontstaan en de betrokken medewerker(s) aan ons door. Anonieme klachten behandelen wij niet. Deze worden wel geregistreerd.

 

Klachtenfunctionaris

Na het indienen van uw klacht neemt de klachtenfunctionaris van LOEF contact met je op. De klachtenfunctionaris bespreekt met je hoe je klacht wordt behandeld.

LOEF is aangesloten bij het Klachtenportaal Zorg.

Binnen zes weken wordt jouw klacht door de klachtenfunctionaris afgehandeld. In sommige gevallen kan deze termijn worden verlengd.

 

Niet eens met de afhandeling van jouw klacht?

Als je het niet eens bent de afhandeling van de klacht, dan kun je je klacht nog aan (externe) klacht- en/of geschilleninstanties voorleggen. De klachtenfunctionaris kan je hierover adviseren.

LOEF is aangesloten bij de Geschillencommissie KPZ. Klachten die vallen onder de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) kun je – als je ontevreden bent over de behandeling van je klacht door LOEF zelf – voorleggen aan deze geschillencommissie. Informatie over deze commissie en hoe je dat kunt doen vind je op de website: https://www.geschillencommissiekpz.nl/

De website van LOEF gebruikt (technische)cookies om ervoor te zorgen dat u de beste mogelijke ervaring krijgt op deze website.