Besluit acute zedenonderzoek minderjarigen van leeftijd t/m 15 jarigen

“Belangrijke overweging hierbij was dat politie en OM tevreden zijn over de kwaliteit van de door de artsen van LOEF geleverde specialistische dienstverlening.”

Besluit acute zedenonderzoek minderjarigen van leeftijd 0 tot en met 15 jarigen.

Begin april heeft DGRR in overleg met Politie, OM en NFI besloten het forensisch onderzoek bij minderjarige slachtoffers van zedendelicten, dat tot maart 2022 vrijwel volledig door het NFI werd uitgevoerd, de komende jaren door LOEF B.V. te laten uitvoeren. Dit besluit is eind april kenbaar gemaakt aan LOEF en GGD GHOR. Laatstgenoemde partij had deze onderzoeken ook willen doen, maar kon niet overtuigen dat zij hier in voldoende mate toe in staat zijn. In mei en juni hebben nog enkele gesprekken plaatsgevonden tussen DGRR en GGD GHOR om het besluit toe te lichten. Het is nu tijd om de Tweede Kamer te informeren over de gekozen meerjarige oplossing.

Beslisnota Ministerie van Justitie en Veiligheid


De website van LOEF gebruikt (technische)cookies om ervoor te zorgen dat u de beste mogelijke ervaring krijgt op deze website.