Minister: Forensisch medisch onderzoek minderjarigen geborgd

“In de zoektocht naar een duurzame, meerjarige oplossing zijn sinds de zomer gesprekken gevoerd met LOEF, GGD GHOR en NFI. Deze partijen is gevraagd om voor eind december 2022 een voorstel neer te leggen waarin zij beschrijven of en hoe zij deze specialistische onderzoeken zouden kunnen uitvoeren in de periode 2024 t/m 2027. De conclusie na bestudering van de voorstellen was dat alleen LOEF kan garanderen dat zij per genoemde datum de onderzoeken kunnen uitvoeren conform de eisen die Politie, OM en NFI hieraan stellen.”

Op 1 april 2022 informeerde de Minister de Kamer over een acuut capaciteitsvraagstuk bij de forensisch kinderartsen van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI).

Brief van Minister aan de Kamer

 


De website van LOEF gebruikt (technische)cookies om ervoor te zorgen dat u de beste mogelijke ervaring krijgt op deze website.