LOEF letselinterpretatie

 

Binnen het LOEF zijn een aantal artsen werkzaam die NRGD-geregistreerd zijn (https://www.nrgd.nl/) voor zowel het specialisme minderjarige als meerderjarige.

Het is mogelijk om hier gebruik van te maken. Neem contact met ons op via mail dan kan er nader bepaald welke inzet daarvoor nodig of gewenst is. We zullen binnen 2 dagen telefonisch contact met u opnemen. In dat gesprek (telefonische intake) gaan we dieper op uw vraag in en inventariseren we de mogelijkheden en behoefte voor verdere stappen.

De uitkomst van dat gesprek kan zijn:

 • Een letselinterpretatie is niet van meerwaarde.
 • U wenst nadere bestudering van het medisch dossier en daarna aanvullend telefonisch advies. 
 • Er kan volstaan worden met een korte letselinterpretatie waarin antwoord gegeven kan worden op 1 of 2 vragen.
 • Er is een volledige letselinterpretatie noodzakelijk. 

De vergoedingen op een rij:

 • Telefonische intake is kosteloos.
 • Nadere bestudering van het medisch dossier en telefonisch advies - € 300,- 
 • Korte letselinterpretatie en antwoord op 1 of 2 vragen - € 500,-
 • Volledige interpretatie gaan we uit van € 1427,50 (10 uren tegen het wettelijk tarief voor deskundige). 

Mocht deze tijd overgeschreden worden dan zullen we dit tijdig met u afstemmen.

Voor de telefonische intake volstaat het sturen van een bericht met omschrijving van de situatie en de vragen die u heeft.

Voor een korte letselinterpretatie of volledige letselinterpretatie hebben wij nodig:

 • Foto's van het letsel
 • Het medisch dossier van de persoon met letsel/slachtoffer 
 • Vraagstelling en eventueel hypothese van verdachte en de hypothese van het slachtoffer

We streven naar een doorlooptijd van < 4 weken vanaf de datum dat het dossier compleet bij ons is aangeleverd.

De website van LOEF gebruikt (technische)cookies om ervoor te zorgen dat u de beste mogelijke ervaring krijgt op deze website.